Dầu máy nén khí
 • Dầu máy nén khí
  • FAIRCOL RA32: dầu máy nén khí

   Đặc tính

   Tính ổn định ô xy hóa vượt trội

   Khả năng tách nước cao

   Khả năng chống gỉ hiệu quả

   Chống các chất xúc tác đồng

   Chống tạo bọt hiệu quả

    

   Thông số kỹ thuật

   Cấp độ RA 32
   Màu sắc (ASTM) L0.5
   Tỷ trọng (15°C)
   g/cm3
   0.844
   Độ nhớt động học (40°C)
   mm2/s
   32.76
   Độ nhớt động học (100°C)
   mm2/s
   6.01
   Chỉ số độ nhớt 131
   Độ nhớt CSS (-18°C)
   mg/KOH/g
   1000
   Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC)
   °C
   244
   Nhiệt độ đông đặc
   °C
   -25
   Chỉ số axit 0.04
   Khả năng phân chia nước (54°C, 40-40-0mL) 5
   Khả năng chống gỉ (nước biển nhân tạo 60°C, 24h) Không gỉ

   Ứng Dụng

   Máy nén khí trục vít

   Máy nén cánh xoáy

   Máy nén cánh gạt

   Đóng gói

   Xô 18 lít

   Phuy 200 lít