Tin tức/ Sự kiện
Thông báo
2018 Tháng 12
Thông báo sản phẩm phù hợp với Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia
Dòng sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong, sử dụng cho động cơ 4 kỳ mang thương hiệu ENEOS và một số các sản phẩm khác được sản xuất tại công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam đã được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR) từ ngày 10/10/2018 – 10/10/2021.

Danh mục sản phẩm cụ thể như sau: