Tin tức/ Sự kiện
Thông báo
2019 Tháng 6
Thông báo sản phẩm phù hợp với Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia_ISUZU GENUINE ENG OIL CI-4 10W-30

Dòng sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong, sử dụng cho động cơ 4 kỳ mang thương hiệu ISUZU GENUINE ENG OIL CI-4 10W-30 được sản xuất tại công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam đã được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 14:2018/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong và sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR) từ ngày 23/08/2019 – 10/10/2021.