DẦU NHỚT BÁN TỔNG HỢP ĐỘNG CƠ Ô TÔ SN/CF 5W-30 là loại dầu nhớt động cơ ô tô cao cấp, được pha chế từ dầu gốc và các loại phụ gia đặc biệt

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ Ô TÔ SN/CF 10W-40 là loại dầu nhớt động cơ ô tô cao cấp, được pha chế từ dầu gốc và các loại phụ gia đặc biệt

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ Ô TÔ SN/CF 15W-40 là loại dầu nhớt động cơ ô tô cao cấp, được pha chế từ dầu gốc và các loại phụ gia đặc biệt

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ Ô TÔ SN/CF 20W-50 là loại dầu nhớt động cơ ô tô cao cấp, được pha chế từ dầu gốc và các loại phụ gia đặc biệt

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CI-4/DH-1 15W-40 là dầu nhớt động cơ diesel cao cấp, phù hợp với hệ thống tuần hoàn khí thải EGR, phù hợp cho động cơ turbo tăng áp

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CI-4/DH-1 20W-50 là dầu nhớt động cơ diesel cao cấp, phù hợp với hệ thống tuần hoàn khí thải EGR, phù hợp cho động cơ turbo tăng áp

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CF-4 15W- 40 là dầu động cơ diesel cao cấp, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ, phù hợp cho động cơ turbo tăng ápp

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CF-4 20W-50 là dầu động cơ diesel cao cấp, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ, phù hợp cho động cơ turbo tăng áp  

DẦU ĐỘNG CƠ ĐA CHỨC NĂNG SJ/CF 15W-40 là dầu nhớt động cơ ô tô cao cấp, mang tính năng của động cơ xăng và động cơ diesel, được pha chế từ dầu gốc và các loại phụ gia đặc biệt.

DẦU ĐỘNG CƠ ĐA CHỨC NĂNG SJ/CF 20W-50 là dầu nhớt động cơ ô tô cao cấp, mang tính năng của động cơ xăng và động cơ diesel, được pha chế từ dầu gốc và các loại phụ gia đặc biệt.

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CD 15W - 40 là dầu nhớt động cơ diesel cao cấp, được pha chế từ dầu gốc và phụ gia đặc biệt.

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CD 20W-50 là dầu nhớt động cơ diesel cao cấp, được pha chế từ dầu gốc và phụ gia đặc biệt.