DẦU NHỚT BÁN TỔNG HỢP ĐỘNG CƠ XE GA SL/MB 10W-40 là loại dầu nhớt xe ga cao cấp được pha chế từ dầu gốc và các loại phụ gia đặc biệt.

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XE GA SJ/MA 20W-40 là loại dầu nhớt xe ga cao cấp được pha chế từ dầu gốc và các loại phụ gia đặc biệt.