Ngày 25/1/2013, Tập đoàn JX Nippon Oil & Energy và JX Nippon Oil & Gas Exploration đã tổ chức lễ khánh thành trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Hải Phòng. Họat động này được thực hiện trong năm hữu nghị Nhật-Việt nhằm thể hiện sự gắn kết giữa 2 nước về tình giao hảo lẫn nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *